Diabetes

Diabetes är ett tillstånd där glukosnivåerna i blodet är för höga på grund av kroppens oförmåga att utvinna energi på rätt sätt av sockret. Det finns olika typer av diabetes med många liknande drag. Men de skiljer sig också åt på vissa håll, exempelvis orsaken till att man drabbas och även hur det behandlas.

Typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes utgör cirka 10 procent av diabetesfallen i Sverige. Vanligast är att det drabbar unga och normalviktiga personer och utvecklingen sker i snabb takt. Om man har diagnosen typ 1-diabetes innebär det att kroppens egna produktion av insulin helt, eller nästan helt, upphör.

Typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes, tidigare kallad åldersdiabetes, utvecklas när cellerna inte kan ta upp socker från blodet i normal utsträckning. Om man har diagnosen typ 2-diabetes, ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar vilket gör det extra viktigt att hålla kolesterolet på en bra nivå. Personer med diabetes bör sträva efter att hålla det totala kolesterolvärdet under 4 mmol/l.

Vad orsakar diabetes?

Cirka 85-90 procent av de som har diabetes i Sverige har typ 2-diabetes vilket betyder att det är den vanligaste diabetessjukdomen i Sverige. I vissa fall är tillståndet ärftligt men i de flesta fall är orsaken övervikt och för lite motion, och man kan därför i ett tidigt stadium bota sjukdomen med hjälp av en hälsosam diet och ökad motion. Man kan se tydliga samband mellan ökningen av fetma med typ 2-diabetes. Bukfetma, rökning, hög alkoholkonsumtion och psykisk stress är några av de största riskfaktorerna. För kvinnor kan även övergångsåldern vara en bidragande orsak på grund av att östrogenets skyddande effekt minskar. Även graviditet kan öka risken för typ 2 diabetes, vilket går under benämningen

Symptom

Diabetes kommer oftast smygandes och utan symptom de första åren, det kan därför dröja innan det upptäcks. Först när blodsockernivån stigit över en viss nivå kan man börja märka av symptomen. Bland dessa innefattas ökad törst, muntorrhet, stora urinmängder, viktminskning och trötthet.

Behandling för diabetes

Om du har typ 2-diabetes är det nödvändigt att behandla sjukdomen, men de goda nyheterna är att i de flesta fall är en mer hälsosam livsstil som är lösningen.

Den viktigaste behandlingen bör bestå av att äta hälsosamt och träna regelbundet, samt gå ner i vikt. Om dessa livsstilsförändringar inte är tillräckligt kan olika läkemedel förskrivas. Medicinering måste anpassas till individuella behov och kan bestå av en kombination av tabletter, alla med syfte att minska mängden glukos i blodet. I vissa fall kan även insulininjektioner rekommenderas vid behandling av typ 2 diabetes.

Hur kan Betavivo hjälpa?

Att vidta åtgärder för att hantera typ 2-diabetes och upprätthålla sunda kolesterolnivåer är viktigt. Betavivo havrehjärtan hjälper sänka kolesterolet, men hjälper även sänka blodsockerhöjningen efter måltiden. I varje portion Betavivo havrehjärtan finns 3 gram högkvalitativ betaglukan. När man äter sin dagliga portion havrehjärtan bildas en havrefibergel som kapslar in en del av de snabba kolhydraterna men förlångsammar också upptaget av vad du ätit. Detta resulterar i en jämnare blodsockerkurva och förlångsammar magsäckningstömningen vilket ger en läng mättnadskänsla.

 

Läs mer om Betavivo havrehjärtan